Meer resultaat met teamcoaching

Een effectief team realiseert doelen. Maar bij onderlinge problemen of onduidelijkheden is een team vaak niet effectief genoeg. Als teamcoach help ik daarbij en stimuleer een professionele teamontwikkeling zodat je samen meer bereikt.

Samen naar het gemeenschappelijke doel

Organisaties veranderen, werknemers worden autonomer en snelle output wordt steeds belangrijker. De verantwoordelijkheid voor het werk en de onderlinge samenwerking ligt vaker bij professionals. Met teamcoaching leer ik teams samen te kijken naar hun gemeenschappelijke doel en de manier waarop ze willen samenwerken. Iedereen in het team wordt zich zo bewust van de onderlinge patronen die de samenwerking beïnvloeden en van zijn eigen rol in het team.

Weer verder na coaching

Teamcoaching zorgt voor inzicht en een toename van onderling respect en vertrouwen. Teamleden ervaren en nemen meer eigenaarschap voor het team en de resultaten hiervan. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor de samenwerking en prestaties. Met meer (zelf)inzicht, duidelijke doelen en afspraken wordt een team na coaching energieker en efficiënter zodat het weer echt verder kan.

Teamcoaching, voor elk team…

Teamcoaching is er voor allerlei teams binnen iedere organisatie. Dus voor bestaande, nieuwe, tijdelijke, management- en projectteams binnen bedrijven, overheid, zorg of onderwijs. Elk team dat optimaal wil samenwerken en de gestelde doelen wil behalen, heeft baat bij gerichte en professionele teamcoaching.

En op elk moment…

Teamcoaching kan op elk moment worden toegepast. Als er onderling gedoe is, er veel veranderingen zijn in de organisatie of in het team, of omdat de doelen niet (snel genoeg) bereikt worden. Maar teamcoaching kan ook bij een goed presterend team als ‘jaarlijkse onderhoudsbeurt’. Met teamcoaching breng ik duidelijkheid, verbinding en cohesie in de samenwerking van elk team.

Wanneer teamcoaching?

Teamcoaching is geschikt voor teams waarin:

  • De samenwerking beter kan
  • De samenwerking nog moet worden opgestart
  • Gemopperd of geklaagd wordt
  • De energie afneemt of ontbreekt
  • Teamleden elkaar afleiden
  • Er onderlinge irritaties zijn
  • Een individueel probleem niet als een teamprobleem wordt gezien

Van intake …

Elke teamcoaching begint met een intake met de leidinggevende. Daarmee vorm ik mij een beeld van de organisatie, haar doelen, de missie en visie, de afdeling, het team en de benodigde competenties.

… tot aanpak

Met de doelstellingen van het team in kaart, breng ik samen met de leidinggevende in beeld wat het team nog nodig heeft om de ambities te kunnen realiseren. Op basis hiervan werk ik een voorstel uit. Tijdens de eerste bijeenkomst met het team worden de doelstellingen besproken en hebben alle teamleden inbreng bij het bepalen van wat er nodig is binnen het team om de doelen te halen.

Altijd maatwerk

Wat dan volgt, is altijd maatwerk. Na de uitgebreide intake, gaan we samen aan de slag. Ik schuif dan aan bij een of meerdere werkoverleggen en organiseer actieve sessies. Deze sessies worden ingevuld op basis van actuele ontwikkelingen en situaties. Na zo’n 6 sessies van 2 à 3 uur heeft een team over het algemeen de doelstellingen gehaald en gaat het weer met positieve energie verder. Natuurlijk is een andere indeling van de uren altijd bespreekbaar. Wil je meer weten over teamcoaching? Neem dan contact met me op!